Tổng hợp đơn hàng xklđ Nhật Bản tháng 9/2017

Viết ngày bởi Trang Nha

Laodontoancau.vn xin tổng hợp các đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản thi tuyển tháng 9/2017 của công ty. Đơn hàng xuất khẩu lao động tháng 9/2017 gồm tổng hợp các đơn hàng tốt nhất, nhiều việc làm thêm. Đặc biệt, các đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản tháng 9/2017 không phải học nguồn, được hỗ trợ tối đa khi tham gia thi tuyển.

ban-do-tokyo

STT NGÀY THI TUYỂN ĐƠN HÀNG THI GIỜ LÀM

THÊM

GIỚI

TÍNH

SỐ

LƯỢNG

LƯƠNG CB

(VNĐ)

1 09/09/2017 Hàn CO2 60 h Nam 12 28.000.000
2 11/09/2017 Chế biến thủy sản 50 h Nam 12 29.000.000
3 16/09/2017 Gia công cơ khí 40 h Nữ 12 29.000.000
4 20/09/2017 Vệ sinh công nghiệp 40 h Nam 9 26.000.000
5 21/09/2017 Gia công tấm kim loại 50 h Nam 15 29.000.000
6 21/09/2017 Nhựa 60 h Nam 6 28.000.000
7 23/09/2017 May khăn mặt 60 h Nữ 18 27.000.000
8 25/09/2017 Kỹ sư cơ khí điện Shiga 50 h Nam 9 37.000.000
9 26/09/2017 Ép dập kim loại 50 h Nam 3 28.000.000
10 26/09/2017 Điện tử Sony 40 h Nữ 60 29.000.000
11 27/09/2017 Kỹ sư vận hành máy Kyoto 40 h Nam 9 37.000.000
12 27/09/2017 Vận hành máy Dệt 50 h Nữ 15 26.000.000
13 27/09/2017 Nông nghiệp 30 h Nữ 9 26.000.000
14 27/09/2017 Cốp pha 30 h Nam 9 26.000.000
15 28/09/2017 Kỹ sư CNC 40 h Nam 9 38.000.000
16 29/09/2017 Nông nghiệp 30 h Nam 3 26.000.000

Tags :  ,,,,,


Gửi phản hồi

*