xuất cảnh

Top 5 đơn hàng công xưởng tốt nhất tháng 9/2017

Top 5 đơn hàng công xưởng tốt nhất tháng 9/2017

Viết ngày bởi Trang Nha

Top 5 đơn hàng công xưởng xuất khẩu lao động Nhật Bản tốt nhất 9/2017 Các đơn hàng công xưởng làm việc trong nhà máy tại Nhật Bản luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả lao động nam và nữ. Với đặc thù công việc các bạn được làm việc trong nhà […]

Đơn hàng nhựa nam thi tuyển tháng 9/2017

Đơn hàng nhựa nam thi tuyển tháng 9/2017

Viết ngày bởi Trang Nha

(Laodongtoancau.vn) – Đơn hàng nhựa nam thi tuyển 09/2017. Căn cứ theo yêu cầu của đối tác Nhật Bản, hiện tại, Công ty CP xuất khẩu lao động Toàn Cầu đang cần tuyển gấp đơn hàng nhựa nam chi phí xuất cảnh thấp, lương cao và có nhiều thời gian làm thêm. Đơn hàng thực phẩm nữ […]

Đơn hàng hàn co2 thi tuyển tháng 08/2017

Đơn hàng hàn co2 thi tuyển tháng 08/2017

Viết ngày bởi Trang Nha

(Laodongtoancau.vn) – Đơn hàng hàn co2 thi tuyển 08/2017. Căn cứ theo yêu cầu của đối tác Nhật Bản, hiện tại, Công ty CP xuất khẩu lao động Toàn Cầu đang cần tuyển gấp đơn hàng hàn co2 chi phí xuất cảnh thấp, lương cao và có nhiều thời gian làm thêm. Đơn hàng tiện phay thi […]

Đơn hàng dập cúc áo cho nữ thi tuyển tháng 07/2017

Đơn hàng dập cúc áo cho nữ thi tuyển tháng 07/2017

Viết ngày bởi Trang Nha

(Laodongtoancau.vn) – Đơn hàng dập cúc áo dành cho các bạn nữ là một trong các đơn thuộc nhóm ngành công xưởng. Đơn hàng dập cúc áo tăng ca tốt, công việc đơn giản không cần kinh nghiệm. 1. Địa điểm làm việc: Thực tập sinh đơn hàng dập cúc áo trúng tuyển đơn hàng […]

Đơn hàng gia công cơ khí nam thi tuyển tháng 03/2017

Đơn hàng gia công cơ khí nam thi tuyển tháng 03/2017

Viết ngày bởi Trang Nha

(Laodongtoancau.vn) – Đơn hàng gia công cơ khí nam thi tuyển 03/2017. Căn cứ theo yêu cầu của đối tác Nhật Bản, hiện tại, Công ty CP xuất khẩu lao động Toàn Cầu đang cần tuyển gấp đơn hàng gia công cơ khí nam chi phí xuất cảnh thấp, lương cao và có nhiều thời gian làm […]

Đơn hàng đóng gói công nghiệp nam nữ thi tuyển tháng 03/2017

Đơn hàng đóng gói công nghiệp nam nữ thi tuyển tháng 03/2017

Viết ngày bởi Trang Nha

(Laodongtoancau.vn) – Đơn hàng đóng gói nam nữ thi tuyển 03/2017. Căn cứ theo yêu cầu của đối tác Nhật Bản, hiện tại, Công ty CP xuất khẩu lao động Toàn Cầu đang cần tuyển gấp đơn hàng đóng gói nam nữ chi phí xuất cảnh thấp, lương cao và có nhiều thời gian làm thêm. Đơn […]

Đơn hàng cơm hộp nam nữ thi tuyển tháng 03/2017

Đơn hàng cơm hộp nam nữ thi tuyển tháng 03/2017

Viết ngày bởi Trang Nha

(Laodongtoancau.vn) – Đơn hàng cơm hộp nam nữ thi tuyển 03/2017. Căn cứ theo yêu cầu của đối tác Nhật Bản, hiện tại, Công ty CP xuất khẩu lao động Toàn Cầu đang cần tuyển gấp đơn hàng cơm hộp nam nữ chi phí xuất cảnh thấp, lương cao và có nhiều thời gian làm thêm. Đơn […]

Đơn hàng đóng gói cho nữ ở Tokyo thi tháng 11/2016

Đơn hàng đóng gói cho nữ ở Tokyo thi tháng 11/2016

Viết ngày bởi Trang Nha

(Laodongtoancau.vn) – Đơn hàng đóng gói là một trong những đơn hàng tốt nhất dành cho các bạn thực tập sinh Nhật Bản. Căn cứ theo yêu cầu của đối tác Nhật Bản, hiện tại, Công ty CP xuất khẩu lao động Toàn Cầu đang cần tuyển gấp thực tập sinh cho Đơn hàng đóng gói […]