thủy sản

Đơn hàng điện tử nam tuyển tháng 10/2017

Đơn hàng điện tử nam tuyển tháng 10/2017

Viết ngày bởi Trang Nha

(LAODONGTOANCAU.VN) – Đơn hàng điện tử nam THI TUYỂN THÁNG 10/2017. CĂN CỨ THEO YÊU CẦU CỦA ĐỐI TÁC NHẬT BẢN, HIỆN TẠI, CÔNG TY CP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TOÀN CẦU ĐANG CẦN TUYỂN GẤP ĐƠN HÀNG ĐIỆN TỬ NAM CHI PHÍ XUẤT CẢNH THẤP, LƯƠNG CAO VÀ CÓ NHIỀU THỜI GIAN LÀM THÊM. Xem thêm: […]

Đơn hàng cơm hộp nữ truyền thống thi tuyển tháng 10/2017

Đơn hàng cơm hộp nữ truyền thống thi tuyển tháng 10/2017

Viết ngày bởi Trang Nha

(Laodongtoancau.vn) – Đơn hàng cơm hộp nữ là đơn hàng truyền thống của nghiệp đoàn Nhật Bản. Hàng năm lấy với số lượng lớn các TTS sang làm việc tại Nhật Bản. Căn cứ theo yêu pcầu của đối tác Nhật Bản, Công ty CP xuất khẩu lao động Toàn Cầu đang cần tuyển gấp TTS […]

Đơn hàng thực phẩm nữ thi tuyển tháng 09/2017

Đơn hàng thực phẩm nữ thi tuyển tháng 09/2017

Viết ngày bởi Trang Nha

(Laodongtoancau.vn) – Đơn hàng thực phẩm nữ thi tuyển 09/2017. Căn cứ theo yêu cầu của đối tác Nhật Bản, hiện tại, Công ty CP xuất khẩu lao động Toàn Cầu đang cần tuyển gấp đơn hàng thực phẩm nữ chi phí xuất cảnh thấp, lương cao và có nhiều thời gian làm thêm. Đơn hàng […]

Đơn hàng thủy sản nam thi tuyển tháng 07/2017

Đơn hàng thủy sản nam thi tuyển tháng 07/2017

Viết ngày bởi Trang Nha

(Laodongtoancau.vn) – Đơn hàng thủy sản nam thi tuyển 07/2017. Căn cứ theo yêu cầu của đối tác Nhật Bản, hiện tại, Công ty CP xuất khẩu lao động Toàn Cầu đang cần tuyển gấp đơn hàng thủy sản nam chi phí xuất cảnh thấp, lương cao và có nhiều thời gian làm thêm. Đơn hàng đóng gói […]

Đơn hàng chế biến thủy sản nam thi tuyển tháng 04/2017

Đơn hàng chế biến thủy sản nam thi tuyển tháng 04/2017

Viết ngày bởi Trang Nha

(Laodongtoancau.vn) – Đơn hàng thủy sản nam thi tuyển 04/2017. Căn cứ theo yêu cầu của đối tác Nhật Bản, hiện tại, Công ty CP xuất khẩu lao động Toàn Cầu đang cần tuyển gấp đơn hàng thủy sản nam chi phí xuất cảnh thấp, lương cao và có nhiều thời gian làm thêm. Đơn hàng đóng gói […]