thực tập sinh

Đơn hàng dệt nữ bay nhanh, thi tuyển tháng 1/2018

Đơn hàng dệt nữ bay nhanh, thi tuyển tháng 1/2018

Viết ngày bởi Trang Nha

(Laodongtoancau.vn) – Theo yêu cầu của đối tác Nhật Bản, hiện tại, Công ty CP xuất khẩu lao động Toàn Cầu đang cần tuyển gấp thực tập sinh cho Đơn hàng dệt nữ với chi phí xuất cảnh cực thấp, lương CỰC KHỦNG, nhiều thời gian làm thêm và đặc biệt KHÔNG PHẢI ĐẶT CỌC, […]

Đơn hàng dệt nữ thi tuyển tháng 09/2017

Đơn hàng dệt nữ thi tuyển tháng 09/2017

Viết ngày bởi Trang Nha

(LAODONGTOANCAU.VN) – Đơn hàng dệt nữ thi tuyển tháng 9/2017 là đơn hàng có ch phí xuất cảnh thấp, lương cao và có nhiều thời gian làm thêm. Xem thêm>> Đơn hàng thực phẩm nữ thi tuyển tháng 09/2017 Đơn hàng cơ khí nam thi tuyển tháng 9/2017 Top 5 đơn hàng công xưởng tốt […]

Đơn hàng thủy sản nam thi tuyển tháng 07/2017

Đơn hàng thủy sản nam thi tuyển tháng 07/2017

Viết ngày bởi Trang Nha

(Laodongtoancau.vn) – Đơn hàng thủy sản nam thi tuyển 07/2017. Căn cứ theo yêu cầu của đối tác Nhật Bản, hiện tại, Công ty CP xuất khẩu lao động Toàn Cầu đang cần tuyển gấp đơn hàng thủy sản nam chi phí xuất cảnh thấp, lương cao và có nhiều thời gian làm thêm. Đơn hàng đóng gói […]

Đơn hàng nhựa nam thi tuyển 06/03/2017

Đơn hàng nhựa nam thi tuyển 06/03/2017

Viết ngày bởi Trang Nha

(Laodongtoancau.vn) – Đơn hàng nhựa nam thi tuyển 06/03/2017. Căn cứ theo yêu cầu của đối tác Nhật Bản, hiện tại, Công ty CP xuất khẩu lao động Toàn Cầu đang cần tuyển gấp đơn hàng nhựa nam chi phí xuất cảnh thấp, lương cao và có nhiều thời gian làm thêm. Đơn hàng hàn […]

Đơn hàng hàn thi tuyển 06/03/2017

Đơn hàng hàn thi tuyển 06/03/2017

Viết ngày bởi Trang Nha

(Laodongtoancau.vn) – Đơn hàng hàn thi tuyển 06/03/2017. Căn cứ theo yêu cầu của đối tác Nhật Bản, hiện tại, Công ty CP xuất khẩu lao động Toàn Cầu đang cần tuyển gấp đơn hàng hàn chi phí xuất cảnh thấp, lương cao và có nhiều thời gian làm thêm. Đơn hàng tiện phay thi tuyển […]

Đơn hàng tiện phay thi tuyển 6/3/2017

Đơn hàng tiện phay thi tuyển 6/3/2017

Viết ngày bởi Trang Nha

(Laodongtoancau.vn) – Đơn hàng tiện phay thi tuyển 6/3/2017. Căn cứ theo yêu cầu của đối tác Nhật Bản, hiện tại, Công ty CP xuất khẩu lao động Toàn Cầu đang cần tuyển gấpĐơn hàng tiện phay chi phí xuất cảnh thấp, lương cao và có nhiều thời gian làm thêm. Đơn hàng hàn thi tuyển […]

Đơn hàng thực phẩm nữ Aichi thi tuyển đầu tháng 12/2016

Đơn hàng thực phẩm nữ Aichi thi tuyển đầu tháng 12/2016

Viết ngày bởi Trang Nha

(Laodongtoancau.vn) – Đơn hàng thực phẩm là một trong những đơn hàng tốt nhất dành cho các bạn thực tập sinh Nhật Bản. Căn cứ theo yêu cầu của đối tác Nhật Bản, hiện tại, Công ty CP xuất khẩu lao động Toàn Cầu đang cần tuyển gấp thực tập sinh cho Đơn hàng thực phẩm cho nữ, […]